قرعه کشی محصولات خوراکی

قرعه کشی دلپذیر

۱۰+هر هفته قرعه کشی چهارشنبه پولی دلپذیر با جایزه ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ تومانی برگذار می گردد. برای شرکت در قرعه کشی دلپذیر کد محصولات را به یکی از شماره های ۱۰۰۰۶۱۶۱ یا ۲۰۰۰۶۱۶۱ یا ۳۰۰۰۶۱۶۱ پیامک کنید.